Hoe vet! De molen in park Oudegein gaat weer echt malen

Door redactie 24 april 2018

Je hebt de molen in Park Oudegein ongetwijfeld wel eens gezien en zien draaien, maar wist je dat deze molen helemaal niet meer ‘maalvaardig’ is? Daar gaat verandering in komen! Er worden stappen gezet om te zorgen dat deze mooie wipmolen weer echt water kan malen.

Op 24 april hebben de gemeente Nieuwegein, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Stichting Utrechts Landschap een convenant ondertekend over het maalvaardig maken van de molen. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de plannen die al in 2015 door een groep Nieuwegeiners zijn gepresenteerd. Als de molen straks weer water maalt, dan kan de Oudegeinse Poldermolen helpen met het op peil brengen van de waterhuishouding en -kwaliteit in Park Oudegein. Als onderdeel van de plannen zou het gemaal dat nu achter Huis Oudegein staat, verhuizen naar een plek aan de Doorslag naast de molen.

Inmiddels worden er al fondsen geworven om een nieuw scheprad voor de molen te bekostigen. Als alles goed gaat beginnen de werkzaamheden halverwege 2019. Je hoeft uiteraard niet zolang te wachten om de molen te zien. Fiets of wandel er eens langs. Op woensdag draait molenaar Ton van der Heiden de molen en op zondag Frank van der Lecq. Overigens is iedereen überhaupt welkom als de molen draait, ook op andere dagen dan woensdag en zondag. Als je in het bovenhuis wilt kijken, kun je ook even wachten tot 13 mei, dan is het Nationale Molendag.

Geschiedenis

De molen heeft al een lange geschiedenis. Uit oude documenten blijkt dat er nabij de huidige Doorslagbrug al in 1534 een molen stond. Die molen werd in 1627 vervangen en in 1667 nog een keer. Die molen heeft bijna 300 jaar lang bemalen, maar werd begin jaren tachtig wegens bouwvalligheid echt stilgelegd en moest het vanaf toen zonder wiekenkruis en bovenhuis stellen. De ondertoren is in 2003 op initiatief van inwoners en ondernemers in Nieuwegein verhuisd naar de huidige plek nabij de kinderboerderij.

Toen al was er het plan om de molen water te laten rondmalen in Park Oudegein. Dat is dan ook de reden dat de molen laag staat en niet op een heuveltje, en zit het scheprad aan de achterkant. Hoe mooi zou het zijn als we weten dat ergens volgend jaar onze molen weer echt bijdraagt aan de waterhuishouding in het park.

Foutje gespot?

Lees mee en reageer!

Reactie